Country is Afghanistan (AF):

Regions are: Badakhshan Baghlan Bamian Herat Kabol Kandahar Konar Kondoz Lowgar Nangarhar Nurestan Paktia Parvan Samangan Sar-e Pol Takhar Vardak Zabol

Latitude: 34.4514814814815 Longitude: 67.9811111111111