Country is Japan (JP):

Regions are: Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka Fukushima Gifu Gumma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi

Latitude: 35.4164600501612 Longitude: 136.119971336438